دانلود پروین - دانلود از تمام ترانه ها رایگان است (فاقد طرح پرمیوم) - تمامی ترانه ها قابل دانلود روی هارد می باشند - هیچ کدام از فایلها ویرایش نشده اند (فاقد برچسب) - لینک دانلود تمام ترانه ها غیر مسقیم است - برای پخش زنده رادیو گلها، از مرورگر اینترنت اکسپلورر استفاده کنید یا افزونه Mediaplayer فایر فاکس را نصب کنید http://parvin-ng.mihanblog.com 2015-07-03T07:20:05+01:00 text/html 2010-09-12T23:27:24+01:00 parvin-ng.mihanblog.com گروه ندای گلها دانلود ترانه و آهنگ های پروین http://parvin-ng.mihanblog.com/post/1 <div style="text-align: center;"><div style="text-align: center;"><font size="3"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><font size="5"><span style="color: rgb(102, 51, 102); direction: rtl;"><span style="font-weight: bold;">منتخب<br></span></span></font></span></span></font><br><br></div><br><br><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font size="7"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-weight: bold;"><span style="color: rgb(153, 51, 153);">پروین</span></span></span></span></font><br><br><font style="font-weight: bold;" size="2"><br><br><span style="color: rgb(0, 0, 102);">کیفیت:</span> <span style="color: rgb(0, 153, 0);">مطلوب</span><br></font><br><br></div><hr style="width: 100%; height: 2px;"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: right;"><font size="3"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-weight: bold;">1</span>&nbsp;&nbsp; پیک سحری ...<font size="1"><br><br></font></span></span></font><font size="3"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="color: rgb(51, 0, 153);">Size: 3.0 Mb </span></span></span><span style="color: rgb(51, 0, 153);">&nbsp;&nbsp; &nbsp; Server: </span></font><font size="3"><span style="color: rgb(51, 0, 153);">Med.F</span></font><font size="3"><span style="color: rgb(51, 0, 153);"> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; ..........&nbsp; </span><a href="http://www.mediafire.com/?sdxdxxfhf9gjkdk" target="_blank" title="">Download</a></font> </div><div style="text-align: center;"> ----------------------------<font size="1"><br><br></font></div><font size="3"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-weight: bold;">2</span>&nbsp; غوغای ستارگان ...<font size="1"><br><br></font><span style="color: rgb(51, 0, 153);">Size: 5.0 Mb&nbsp;</span></span></span><span style="color: rgb(51, 0, 153);"> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; Server: --- &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; ..........&nbsp; </span><a href="http://www.mediafire.com/?rarrdkg8ajwhkr5" target="_blank" title="">Download</a></font><div style="text-align: center;">-----------------------------<font size="1"><br><br></font></div><font size="3"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-weight: bold;">3</span>&nbsp; تنها ماندم&nbsp; ...<font size="1"><br><br></font></span></span></font><font size="3"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="color: rgb(51, 0, 153);">Size: 6.6 Mb&nbsp;</span></span></span><span style="color: rgb(51, 0, 153);"> &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Server: --- &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; ..........&nbsp; </span><a href="http://www.mediafire.com/?qxsbpsgr0q3m8rd" target="_blank" title="">Download</a></font> <div style="text-align: center;">----------------------------<font size="1"><br><br></font></div><div style="text-align: right;"><font size="3"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-weight: bold;">4</span>&nbsp;&nbsp; نیمه شب ...</span></span></font><br><br><font size="3"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="color: rgb(51, 0, 153);">Size: 3.3 Mb&nbsp;</span></span></span><span style="color: rgb(51, 0, 153);"> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Server: --- &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; ..........&nbsp; </span><a href="http://www.mediafire.com/?cws9a1lmyu1y797" target="_blank" title="">Download</a></font> </div><div style="text-align: center;">----------------------------<font size="1"><br><br></font></div><font size="3"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-weight: bold;">5</span>&nbsp;&nbsp; از دل مرو ...<font size="1"><br><br></font></span></span></font><font size="3"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="color: rgb(51, 0, 153);">Size: 2.5 Mb&nbsp;</span></span></span><span style="color: rgb(51, 0, 153);"> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Server: --- &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; ..........&nbsp; </span><a href="http://www.mediafire.com/?xsote6b1a9ttnx1" target="_blank" title="">Download</a></font> <div style="text-align: center;">----------------------------<font size="1"><br><br></font></div><font size="3"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-weight: bold;">6</span>&nbsp;&nbsp; بی آشیان ...<font size="1"><br><br></font></span></span></font><font size="3"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="color: rgb(51, 0, 153);">Size: 3.9 Mb&nbsp;</span></span></span><span style="color: rgb(51, 0, 153);"> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Server: --- &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; ..........&nbsp; </span><a href="http://www.mediafire.com/?8csdz5hnfu2euqc" target="_blank" title="">Download</a></font> <div style="text-align: center;">----------------------------<font size="1"><br><br></font></div><font size="3"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-weight: bold;">7</span>&nbsp;&nbsp; باغ دلم ...<font size="1"><br><br></font></span></span></font><font size="3"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="color: rgb(51, 0, 153);">Size: 6.7 Mb&nbsp;</span></span></span><span style="color: rgb(51, 0, 153);"> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Server: --- &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; ..........&nbsp; </span><a href="http://www.mediafire.com/?jdctvr8taheaaqm" target="_blank" title="">Download</a></font> <div style="text-align: center;">----------------------------<font size="1"><br><br></font></div><font size="3"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-weight: bold;">8</span> &nbsp; بی وفا ...<font size="1"><br><br></font></span></span></font><font size="3"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="color: rgb(51, 0, 153);">Size: 3.8 Mb&nbsp;</span></span></span><span style="color: rgb(51, 0, 153);"> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Server: --- &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; ..........&nbsp; </span><a href="http://www.mediafire.com/?nz19cs2m7bf61df" target="_blank" title="">Download</a></font> <div style="text-align: center;">----------------------------<br><br></div><font size="3"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-weight: bold;">9</span>&nbsp;&nbsp; چه شبی، چه ماهی ...<font size="1"><br><br></font></span></span></font><font size="3"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="color: rgb(51, 0, 153);">Size: 3.1 Mb&nbsp;</span></span></span><span style="color: rgb(51, 0, 153);"> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Server: --- &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; ..........&nbsp; </span><a href="http://www.mediafire.com/?fy3cw08b2hdq0y7" target="_blank" title="">Download</a></font> <div style="text-align: center;">----------------------------<font size="1"><br><br></font><div style="text-align: right;"><font size="3"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-weight: bold;">10</span> &nbsp; چشم دلم روشن ...<font size="1"><br><br></font></span></span></font><font size="3"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="color: rgb(51, 0, 153);">Size: 2.2 Mb&nbsp;</span></span></span><span style="color: rgb(51, 0, 153);"> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Server: --- &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; ..........&nbsp; </span><a href="http://www.mediafire.com/?780ipcog52ox15f" target="_blank" title="">Download</a></font> <div style="text-align: center;">----------------------------<br><br></div><font size="3"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-weight: bold;">11</span> &nbsp; دست آفرینش ...<font size="1"><br><br></font></span></span></font><font size="3"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="color: rgb(51, 0, 153);">Size: 3.0 Mb&nbsp;</span></span></span><span style="color: rgb(51, 0, 153);"> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Server: --- &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; ..........&nbsp; </span><a href="http://www.mediafire.com/?1y8bcyvw7yy55w6" target="_blank" title="">Download</a></font> <div style="text-align: center;">----------------------------<br><br></div><font size="3"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-weight: bold;">12</span> &nbsp; دل اسیر ...<font size="1"><br><br></font></span></span></font><font size="3"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="color: rgb(51, 0, 153);">Size: 5.8 Mb&nbsp;</span></span></span><span style="color: rgb(51, 0, 153);"> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Server: --- &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; ..........&nbsp; </span><a href="http://www.mediafire.com/?j9adh8zcuv2nb98" target="_blank" title="">Download</a></font> <div style="text-align: center;">----------------------------<br><br></div><font size="3"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-weight: bold;">13</span>&nbsp; دو رنگی ...<font size="1"><br><br></font></span></span></font><font size="3"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="color: rgb(51, 0, 153);">Size: 4.9 Mb&nbsp;</span></span></span><span style="color: rgb(51, 0, 153);"> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Server: --- &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; ..........&nbsp; </span><a href="http://www.mediafire.com/?jt2vx0ndzmhdv3m" target="_blank" title="">Download</a></font> <div style="text-align: center;">----------------------------<br><br></div><font size="3"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-weight: bold;">14</span> &nbsp; عشق جاویدان ...<font size="1"><br><br></font></span></span></font><font size="3"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="color: rgb(51, 0, 153);">Size: 3.9 Mb&nbsp;</span></span></span><span style="color: rgb(51, 0, 153);"> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Server: --- &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; ..........&nbsp; </span><a href="http://www.mediafire.com/?s5ljy1sxmvhq5kr" target="_blank" title="">Download</a></font> <div style="text-align: center;">----------------------------<br><br></div><font size="3"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-weight: bold;">15</span> &nbsp; ای بی وفا ...<font size="1"><br><br></font></span></span></font><font size="3"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="color: rgb(51, 0, 153);">Size: 3.8 Mb&nbsp;</span></span></span><span style="color: rgb(51, 0, 153);"> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Server: --- &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; ..........&nbsp; </span><a href="http://www.mediafire.com/?46hy9vcda5dyoai" target="_blank" title="">Download</a></font> <div style="text-align: center;">----------------------------<br><br></div><font size="3"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-weight: bold;">16</span> &nbsp; ای دل ...<font size="1"><br><br></font></span></span></font><font size="3"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="color: rgb(51, 0, 153);">Size: 6.3 Mb&nbsp;</span></span></span><span style="color: rgb(51, 0, 153);"> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Server: --- &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; ..........&nbsp; </span><a href="http://www.mediafire.com/?ono293s5wz5rntr" target="_blank" title="">Download</a></font> <div style="text-align: center;">----------------------------<br><br></div><font size="3"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-weight: bold;">17</span> &nbsp; ای فلک، ای خدا ...<font size="1"><br><br></font></span></span></font><font size="3"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="color: rgb(51, 0, 153);">Size: 4.2 Mb&nbsp;</span></span></span><span style="color: rgb(51, 0, 153);"> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Server: --- &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; ..........&nbsp; </span><a href="http://www.mediafire.com/?eg54j74dnbjdgzt" target="_blank" title="">Download</a></font> <div style="text-align: center;">----------------------------<br><br></div><font size="3"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-weight: bold;">18</span> &nbsp; غوغای طرب ...<font size="1"><br><br></font></span></span></font><font size="3"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="color: rgb(51, 0, 153);">Size: 3.9 Mb&nbsp;</span></span></span><span style="color: rgb(51, 0, 153);"> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Server: --- &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; ..........&nbsp; </span><a href="http://www.mediafire.com/?zmv646ukli0ynxw" target="_blank" title="">Download</a></font> <div style="text-align: center;">----------------------------<font size="1"><br><br></font><div style="text-align: right;"><font size="3"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-weight: bold;">19</span> &nbsp; گریزان ...<font size="1"><br><br></font></span></span></font><font size="3"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="color: rgb(51, 0, 153);">Size: 1.2 Mb&nbsp;</span></span></span><span style="color: rgb(51, 0, 153);"> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Server: --- &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; ..........&nbsp; </span><a href="http://www.mediafire.com/?s7qhyqtmtb5nayw" target="_blank" title="">Download</a></font> <div style="text-align: right;"><div style="text-align: center;">----------------------------<br></div><br><font size="3"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-weight: bold;">20</span>&nbsp; حدیث آشنایی ...<font size="1"><br><br></font></span></span></font><font size="3"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="color: rgb(51, 0, 153);">Size: 4.6 Mb&nbsp;</span></span></span><span style="color: rgb(51, 0, 153);"> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Server: --- &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; ..........&nbsp; </span><a href="http://www.mediafire.com/?r4hwk3g8818xj36" target="_blank" title="">Download</a></font> <div style="text-align: center;">----------------------------<br><br></div><font size="3"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-weight: bold;">21</span> &nbsp; هوا دار تو هستم</span></span></font><font size="3"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"> ...<font size="1"><br><br></font></span></span></font><font size="3"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="color: rgb(51, 0, 153);">Size: 4.3 Mb&nbsp;</span></span></span><span style="color: rgb(51, 0, 153);"> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Server: --- &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; ..........&nbsp; </span><a href="http://www.mediafire.com/?5fuwna45wqbtwaw" target="_blank" title="">Download</a></font> <div style="text-align: center;">----------------------------<font size="1"><br><br></font><div style="text-align: right;"><font size="3"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-weight: bold;">22</span> &nbsp; </span></span></font><font size="3"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">جوانی</span></span></font><font size="3"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"> ...<font size="1"><br><br></font></span></span></font><font size="3"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="color: rgb(51, 0, 153);">Size: 3.6 Mb&nbsp;</span></span></span><span style="color: rgb(51, 0, 153);"> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Server: --- &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; ..........&nbsp; </span><a href="http://www.mediafire.com/?x2l3489mih83kay" target="_blank" title="">Download</a></font> <div style="text-align: center;">----------------------------<font size="1"><br> </font></div></div><br><div style="text-align: right;"><font size="3"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-weight: bold;">23</span>&nbsp; مست و خراب ...</span></span></font><br><br><font size="3"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="color: rgb(51, 0, 153);">Size: 4.4 Mb&nbsp;</span></span></span><span style="color: rgb(51, 0, 153);"> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Server: --- &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; ..........&nbsp; </span><a href="http://www.mediafire.com/?sr3k7oj7i8zuqc1" target="_blank" title="">Download</a></font> </div>----------------------------<br><br><div style="text-align: right;"><font size="3"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-weight: bold;">24</span> &nbsp; مستم کن، خوابم کن ...</span></span></font><br><br><font size="3"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="color: rgb(51, 0, 153);">Size: 3.7 Mb&nbsp;</span></span></span><span style="color: rgb(51, 0, 153);"> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Server: --- &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; ..........&nbsp; </span><a href="http://www.mediafire.com/?qglgaoj0v95yic1" target="_blank" title="">Download</a></font> </div>----------------------------<br><br><div style="text-align: right;"><font size="3"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-weight: bold;">25</span> &nbsp; مستی کنم بهانه ...</span></span></font><br><br><font size="3"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="color: rgb(51, 0, 153);">Size: 3.4 Mb&nbsp;</span></span></span><span style="color: rgb(51, 0, 153);"> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Server: --- &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; ..........&nbsp; </span><a href="http://www.mediafire.com/?caqqg7626za91hv" target="_blank" title="">Download</a></font> </div>----------------------------<br><br><div style="text-align: right;"><font size="3"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-weight: bold;">26</span> &nbsp; نی بزن چوپان ...</span></span></font><br><br><font size="3"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="color: rgb(51, 0, 153);">Size: 5.3 Mb&nbsp;</span></span></span><span style="color: rgb(51, 0, 153);"> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Server: --- &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; ..........&nbsp; </span><a href="http://www.mediafire.com/?hbd51cqfu51k2h3" target="_blank" title="">Download</a></font> </div>----------------------------<br><br><div style="text-align: right;"><font size="3"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-weight: bold;">27</span> &nbsp; نام و نشان ...</span></span></font><br><br><font size="3"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="color: rgb(51, 0, 153);">Size: 4.8 Mb&nbsp;</span></span></span><span style="color: rgb(51, 0, 153);"> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Server: --- &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; ..........&nbsp; </span><a href="http://www.mediafire.com/?zhipi174r6fc8r6" target="_blank" title="">Download</a></font> </div>----------------------------<br><br><div style="text-align: right;"><font size="3"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-weight: bold;">28</span> &nbsp; ناز و کرشمه ...</span></span></font><br><br><font size="3"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="color: rgb(51, 0, 153);">Size: 3.7 Mb&nbsp;</span></span></span><span style="color: rgb(51, 0, 153);"> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Server: --- &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; ..........&nbsp; </span><a href="http://www.mediafire.com/?da27pf6b4r3c2om" target="_blank" title="">Download</a></font> </div><div style="text-align: center;"><div style="text-align: right;"><div style="text-align: center;">----------------------------<font size="1"><br><br></font></div></div><div style="text-align: right;"><font size="3"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-weight: bold;">29</span> &nbsp; آتیش پاره ...<font size="1"><br><br></font></span></span></font><font size="3"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="color: rgb(51, 0, 153);">Size: 3.0 Mb&nbsp;</span></span></span><span style="color: rgb(51, 0, 153);"> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Server: --- &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; ..........&nbsp; </span><a href="http://www.mediafire.com/?inr4sabm7i7bb7p" target="_blank" title="">Download</a></font><br><div style="text-align: center;">&nbsp;----------------------------<br><br></div><div style="text-align: right;"><div style="text-align: right;"><font size="3"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-weight: bold;">30</span>&nbsp; رمیده دل ...</span></span></font><br><br><font size="3"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="color: rgb(51, 0, 153);">Size: 3.5 Mb&nbsp;</span></span></span><span style="color: rgb(51, 0, 153);"> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Server: --- &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; ..........&nbsp; </span><a href="http://www.mediafire.com/?nv7rfwzfj5txbfm" target="_blank" title="">Download</a></font> </div><div style="text-align: center;">----------------------------<br></div><br><div style="text-align: right;"><font size="3"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-weight: bold;">31</span> &nbsp; روز و شب خواهم تو را</span></span></font><font size="3"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"> ...</span></span></font><br><br><font size="3"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="color: rgb(51, 0, 153);">Size: 3.8 Mb&nbsp;</span></span></span><span style="color: rgb(51, 0, 153);"> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Server: --- &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; ..........&nbsp; </span><a href="http://www.mediafire.com/?s6g8g9tjus8o5b9" target="_blank" title="">Download</a></font> </div><div style="text-align: center;"><div style="text-align: right;"><div style="text-align: center;">----------------------------<br></div><br></div><div style="text-align: right;"><font size="3"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-weight: bold;">32</span> &nbsp; </span></span></font><font size="3"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">آشنا</span></span></font><font size="3"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"> ...</span></span></font><br><br><font size="3"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="color: rgb(51, 0, 153);">Size: 5.0 Mb&nbsp;</span></span></span><span style="color: rgb(51, 0, 153);"> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Server: --- &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; ..........&nbsp; </span><a href="http://www.mediafire.com/?z35xxucsn86w744" target="_blank" title="">Download</a></font> <div style="text-align: center;">----------------------------<br><br> <div style="text-align: right;"><font size="3"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-weight: bold;">33</span> &nbsp; </span></span></font><font size="3"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">طرفدار خال لبهاتم</span></span></font><font size="3"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"> ...</span></span></font><br> <br> <font size="3"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="color: rgb(51, 0, 153);">Size: 3.9 Mb&nbsp;</span></span></span><span style="color: rgb(51, 0, 153);"> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Server: --- &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; ..........&nbsp; </span><a href="http://www.mediafire.com/?76ky4f6oiq7h55y" target="_blank" title="">Download</a></font> <div style="text-align: center;">----------------------------<br> <font size="1"> </font></div> </div> <br><br><br><br><br><hr style="width: 100%; height: 2px;"><br><br><br><img src="../../../../../../../../../../..http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif"><br><br><a style="font-weight: bold;" href="http://pooran-ng.mihanblog.com/" target="" title=""><font style="font-family: times new roman,times,serif;" size="5">مشاهده لیست دانلود بانو پوران</font></a><br><br><br><font size="1"> </font></div></div></div> </div></div></div></div> </div></div></div></div></div>